Статут Спілки українців у Португалії

Дата публікації Перегляди: 45933
Спілка Українців у Португалії

Associação dos Ucranianos em Portugal
NIF : 506695107
 
e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СТАТУТ СПІЛКИ УКРАЇНЦІВ У ПОРТУГАЛІЇ
РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Стаття 1. Назва та суть.
1.Спілка Українців у Португалії (далі скорочено Спілка) є не прибутковою  асоціацією українських імігрантів, національного рівня, створена на добровільних засадах, відповідно до португальського законодавства, а саме на підставі Закону номер сто п?ятнадцять від третього серпня тисяча девятсот девянастого року.
2.Спілка здійснює та припиняє свою діяльність відповідно до чинного  законодавства та статуту.

Стаття 2. Статус.
1.Спілка є неурядовою організацією.Здійснює свою діяльність у суворому дотриманні статуту, португальських законів і Міжнародної декларації прав людини.
2.В склад Спілки входять: осередки та інші структурні підрозділи створені при Спілці.

Стаття 3.Місце знаходження.
1.Спілка знаходиться за адресою:     яка маже бути змінена у разі зміни приміщення.
2.Спілка може відкривати свої осередки на території всієї Португалії на підставі відповідного рішення Ради Спілки.

Стаття 4.Суспільні цілі.
Метою Спілки є захист прав та інтересів імгрантів та їх нащадків що проживають або перебувають на території Португалії.
А саме :
а)захищати і представляти права і інтереси українських імігрантів та їх нащадків в усьому , що стосується їхньої поваги, сприяючи їхній інтеграції в португальське суспільство та на ринок праці;
б)проводити діяльність щодо покращення умов життя українських імігрантів та їхніх нащадків;
в)сприяти збереженню української мови, культури та розвивати громадське життя українських імігрантів;
г)запобігати та протистояти усім проявам етнічної дискримінації;
д)встановлювати співробітництво й обмін досвідом з громадськими організаціями в Португалії та за кордоном, проводити спільні заходи просвітницького характеру з метою обміну інформації.

Стаття 5.Заходи.
Для виконання ст.4 Спілка планує:
а)здійснювати заходи, спрямовані на повагу українських імігрантів та  їхніх нащадків, що сприяють їхній інтеграції в португальське суспільство;
б)проводити різносторонню діяльність щодо підтримки українських імігрантів та їхніх нащадків, що сприяє покращенню  умов їхнього життя;
в)наймати, організовувати, та надавати всі необхідні ресурси для розяснення  португальського законодавства серед українців та дотримання його ними;
г)проводити інформаційно-розяснювальну діяльність із залученням державних та приватних юридичних організацій щодо статусу імігранта та його прав і обовязків, методи захисту за фактом дискримінації по расовому, національному чи етнічному принципу, а також за фактом безкоштовної експлуатації робочої сили в результаті  будь-яких  причин;
д)співпрацювати з португальськими та іноземними державними установами по програмах інформаційно-розяснювального характеру, розрахованих на українську громаду;
е)співпрацювати із державними та приватними юридичними організаціями для надання юридичної підтримки з питань міжнародного права;
ж)проводити спрямовану інформаційну діяльність у політичному і підприємницькому середовищі Португалії, привертаючи, таким чином їхню увагу до проблем української громади;
з)брати участь у створенні дослідницьких груп з питань міграції, а також у португальських і міжнародних дослідницьких програмах з питань міграційного потоку;
й)співпрацювати із різними інститутами  професійної освіти, сприяючи підготовці  українців до інтеграції на ринок праці;
к)співпрацювати із державними та приватними організаціями в заходах, які сприяють інтеграції української громади в португальське суспільство та створюють умови, що дозволяють підтримувати культурні звязки з рідною країною і сприяють збереженню української мови та культури;
л)сприяти обміну інформації політичного, культурного,  громадського та економічного характеру між Україною, Португалією та іншими країнами;
м)створювати  структури та проекти суспільного та кооперативного характеру що сприяють збереженню української мови, культури,
традицій, звязків з Україною та розвивають і покращують умови громадського  життя українських імігрантів та їхніх нащадків.

РОЗДІЛ II

ЧЛЕНСТВО

Стаття 6.Умови.
Членами Спілки можуть бути фізичні особи які досягли вісімнадцяти років та юридичні особи, які згідні з умовами даного статуту .

Стаття 7.Категорії.
Спілка має наступні категорії членів:
Постійні: які своєю постійною професійною, культурною, обо громадською діяльністю,приймають участь у житті Спілки.
Добровільні: які своєю добровільною діяльністю допомагають розвивати Спілку.

Стаття 8.Членство.
Членство в Спілці підтверджується записом в книгах реєстрацій, на підставі письмових заяв, що знаходяться в роспорядженні Ради Спілки та Рад осередків Спілки.

Стаття 9.Обовязки.
Обовязки членів Спілки:
а)сплачувати вчасно внески;
б)виконувати положення статуту та рішення Рад;

Стаття 10.Права.
Права членів Спілки:
а)брати участь у зїздах та у всіх заходах спілки;
б)вибирати і бути обраними на керівні посади;
в)вимагати скликання позачергових зїздів;
г)перевіряти книги, звіти, рахунки й інші документи, попередивши письмово і вмотивовано про це за 10 днів;
д)вищевказаними правами користуються постійні члени Спілки..

Стаття 11.Санкції.
1.Члени, що вмисне порушили обовязки, викладені в ст.9(п.а)підлягають наступним санкціям:
а)попередження;
б)виключення.
2.Виключення  є винятковою санкцією що знаходиться в компетенції Ради Спілки та Ради осередків. 
3.Члени, що займають виборчі посади, які своїми діями завдали матеріальної та моральної шкоди Спілки або не виконують положень даного статуту  відсторонюються від виконання повноважень рішенням Ради Спілки та Радами осередків, до дня проведення зїзду.
4.Члени, що займають виборчі  посади та матеріально відповідальні особи, несуть відповідальність за нанесення матеріальної шкоди згідно португальського законодавства, за поданням Ради Спілки.

Стаття 12.Вибори.
1.Право бути обиратими до керівних органів Спілки мають виключно постійні члени.
2. Не можуть бути обраними на керівні посади члени, раніше звільнені за невиконання ст.9.

Стаття 13.Втрата членства.
Перестають бути членами:
а)члени ,що заявляють про свій вихід із Спілки у письмовій формі;
б) за рішенням Ради, що не виконують ст.9.

Стаття 14.Членські внески.
1.Члени Спілки зобовязуються сплачувати одноразовий вступний внесок та щомісячні членські внески, які встановлюються та змінюються  зїздом Спілки.
2.Члени Спілки, після втрати членства, не мають права на відшкодування членських внесків.

Розділ ІІІ
Керівні органи
Частина І.
Загальні положення.

Стаття 15. Органи Спілки.
Органами спілки є:
а)Зїзд Спілки, Рада Спілки і контрольно-ревізійна комісія;
б) Зїзд осередку Спілки,  Рада осередку Спілки та представник контрольно-ревізійної комісії .

Стаття 16.Обирання до органів Спілки.
До керуючих органів обираються постійні члени Спілки, що виконують ст.9, терміном на два роки з правом переобрання.

Стаття 17.Виконання повноважень.
Виконання повноважень у будь-якому органі є неоплачуваним, але витрати повязані із виконанням даних повноважень відшкодовуються.

Стаття 18.Заміщення посад.
У випадку добровільного виходу, виходу по поважній причині, відсторонення від виконання повноважень в органах та проектах Спілки, на ці вакансії призначаються Радою Спілки люди, із членів Спілки для тимчасового виконання повноважень до дня проведення зїзду.

Частина ІІ
Зїзд Спілки

Стаття19.Склад
1.Зїзд Спілки є вищим керівним органом Спілки..
2.Зїздом керує президія, обрана із членів Спілки в день зїзду, в кількості тьрох чоловік. до складу якої входять голова президіїї,заступник і секретар.

Стаття 20.Збори.
1.Зїзд збирається на чергові збори раз в рік в січні місяці.
2.Позачерговий Зїзд збирається згідно рішення Ради Спілки, вимогою контрольно-ревізійної комісії або згідно заявам третьої частини членів Спілки.

Стаття 21.Скликання зборів.
День та порядок денний зборів зїзду Спілки оголошується за тридцять днів до дня їх проведення головою Ради Спілки шляхом публікування в ЗМІ та через осередки.

Стаття 22.Початок роботи зїзду.
Зїзд починає роботу згідно порядку денного за наявності дві третіх заявлених  делегатів від осередків Спілки.

Стаття 23 Повноваження президії.
Президія  зїзду Спілки  керує роботою зїзду, веде і підписує  протокол зїзду та надає  повноваження  новообраним керівним органам Спілки.

Стаття 24. Повноваження зїзду.
До повноважень зїзду Спілки входить:
а)визначати головні лінії напрямку діяльності Спілки;
б)вибирати на посаду та знімати з посади, шляхом голосування, членів     керівних органів визначених п.а) ст.15;
в)обговорювати та приймати  рішення шляхом голосування щодо  річного балансу, фінансового звіту Ради Спілки та звіту контрольно – ревізійної комісії за минулий рік;
г)обговорювати та приймати  рішення шляхом голосування щодо річного бюджету та програми діяльності Спілки на наступний рік; 
д)обговорювати та приймати  рішення шляхом голосування зміни до статуту Спілки;
ж)приймати  рішення шляхом голосування про входження до складу Спілки інших організацій і їх майна;
з) приймати  рішення шляхом голосування про входження Спілки до складу конгресів, союзів, федерацій та конфедерацій.

Стаття 25.Прийняття рішень.
1.Рішення зїзду приймається шляхом голосування та набуває сили більшістю голосів.
2.Рішення про ліквідацію Спілки приймається при наявності три четверті голосів делегатів «за», але не набуває сили ,якщо кількість делегатів зїзду Спілки, що дорівнює подвоєному числу Ради Спілки, заявить про готовність продовжувати діяльність Спілки.

Частина III
Рада Спілки.
Стаття 26.Статус Ради Спілки.
Рада Спілки  керує Спілкою в період між зїздами.

Стаття 27.Склад.
Рада Спілки складається із:
а)голови, першого,другого і третього заступників, секретаря, скарбника та вільного члена;
б)одного представника кожного осередку що делегується Радою осередку Спілки.

Стаття 28.Повноваження Ради Спілки.
До повноважень Ради Спілки входить:
а)керувати, погоджувати, та направляти роботу Спілки;
б)виконувати закони, статут та рішень зїзду Спілки;
в)створювати проекти для забезпечення виконання стт.4 та 5 даного статуту, призначати відповідальних осіб, визначати, керувати та погоджувати їхню діяльність;
г)налагоджувати звязки з іншими організаціями;
д)підготовлювати та подавати щоквартально на перевірку звіт про діяльність, фінансовий звіт та іншу необхідну документацію;
ж)розробляти програму діяльності та бюджет на наступний рік;
з)розробляти та укладати контракти, купувати та відчужувати майно, вести реєстраційні книги, акти, та внутрішню необхідну документацію що забезпечує діяльність Спілки та  виконання стт.4 та 5 даного статуту.
й)представляти Спілку в судах, банках та інших суспільних інститутах.
к)усі угоди попердньо обговорюються та затверджуються  Радою Спілки.

Стаття 29 Повноваження голови Ради Спілки.
До повноважень голови Ради Спілки входить:
а)скликати чергові та позачергові збори Ради Спілки та керувати їхньою роботою;
б)керувати  Спілкою згідно даного статуту, рішень зїзду та Ради Спілки;
в) представляти Спілки в судах, банках та інших суспільних інститутах.

Стаття 30.Повноваження заступників голови.
До повноважень заступників голови Ради Спілки входить:
а)виконувати повноваження голови Ради Спілки за його відсутності згідно ієрархічним положенням;
б)виконувати доручені Радою Спілки завдання та повноваження.

Стаття 31.Повноваження секретаря.
До повноважень секретаря  входить:
а)підготовка документації необхідної для проведення зборів Ради Спілки;
б)ведення протоколу на зборах Ради Спілки та робота з кориспонденцією.

Стаття 32.Повноваження Скарбника.
До повноважень скарбника входить:
а)вести необхідну бухгалтерську  документацію Спілки,
б)підписувати необхідні документи спільно з головою щодо оплати послуг та майна;
в)підготовлювати та подавати щоквартально на перевірку фінансовий звіт та іншу необхідну документацію.

Стаття 33.Повноваження вільного члена.
До повноважень вільного члена входить допомагати іншим членам Ради Спілки та виконувати доручені Радою Спілки завдання та повноваження.

Стаття 34.Збори.
Рада Спілки проводить збори щонайменше чотири рази на рік.

Стаття 35.Легітимність зборів.
Збори Ради Спілки та рішення прийняті на них вважаються легітимними за присутності чотирьох членів Ради Спілки зазначеному у п.а) ст.27, та  дві третіх представників осередків Спілки.

Стаття 36.Протокол.
Рада Спілки фіксує свої рішення на зборах у протоколі що обовяково підписується усіма присутніми її членами.

Стаття . Стаття 37.Прийняття рішень.
Рішення Радою Спілки приймається шляхом голосування та набуває сили більшістю голосів.

Частина IV.
Контрольно-ревізійна комісія.

Стаття 38.Склад.
Контрольно-ревізійна комісія складається із голови, двох вільних членів та по одному представнику контрольно-ревізійної комісії у кожному осередку Спілки.

Стаття 39.Повноваження КРК.
До повноважень КРК входить:
а)виконувати та стежити за виконанням членами та керівниками усіх органів та проєктів Спілки законів, статуту та рішень зїздів Спілки;
б)перевіряти усю необхідну документацію для повного та обєктивного висвітлення діяльності усіх органів та проєктів Спілки;
в)бути присутньою або посилати одного представника на збори Ради Спілки та осередків без права голосу  та скликати позачергові збори Ради Спілки та осередків якщо вважає за доцільне;
г) бути присутньою або посилати одного представника на збори зїздів Спілки та осередків Спілки та подавати на них висновок про річний фінансовий звіт, бюджет та план діяльності на наступний рік.
д)вимоги КРК є обовязковими для розгляду Радою Спілки..

Стаття 40.Збори КРК.
Контрольно-ревізійна комісія збирається щонайменше раз у квартал за ініціативи голови КРК аба на прохання голви Ради Спілки та голів Рад осередків Спілки.

Стаття 41.Робота КРК.
КРК керується документами затвердженими на зборах КРК що не протиріччять законам, статуту та рішенням зїзду Спілки.

Частина V.
Осередки.

Стаття 42.Зїзд осередку.
1.Зїзд осередку э вищим керівним органом осередку Спілки в зонії дії цього осередку  що дотримується усіх положень даного статуту .
2.Зїзд осередку Спілки керується усіма статтями та положеннями  частини I та II розділу III даного статуту, враховуючи свою специфічність,крім пт.а) ст.15, пт.1) ст19 та птт.а), д), ж), з) ст.24.
3.Збори зїзду осередку Спілки проводяться щонайменше чотири рази на рік але не пізніше за два тижні до дати проведення зїзду Спілки.
4.Рішення зїзду осередку Спілки не можуть протиріччити рішенням зїзду Спілки та Ради Спілки.

Стаття 43. Рада осередку Спілки.
1.Рада осередку Спілки обирається на зїзді осередку Спілки, шляхом голосування, із членів осередку Спілки та  складається із голови, двох заступників, секретаря та скарбника Ради осередку Спілки, що керуються стт.29, 30, 31, 32 враховуючи свою специфічність.
2.Рада осередку Спілки керується усіма статтями та положеннями  частини III розділу III даного статуту, враховуючи свою специфічність, крім стт.27, 33, 34 та птт. г), й) ст.28.
3.Збори Ради осередку Спілки проводяться щонайменше чотири рази на рік..
4.Рішення Ради осередку Спілки не можуть протиріччити рішенням зїзду Спілки, Ради Спілки та зїзду осередку Спілки.

Розділ IV
Різне.

Стаття 44 Умови співпраці в проектах Спілки.
1.Спілка може залучати до співпраці в своїх проектах не членів Спілки з відповідною оплатою на підставі двохсторонніх угод  на конкурсній основі.
2.Керівники проектів затверджуються Радою Спілки.

Стаття 45.Надходження.
Надходженням Спілки є:
а) вступні та щомісячні членські внески;
б)грощові та майнові пожертвування;
в)надходження отримані в результаті співпраці Спілки із іншими організаціями;
г)підтримка з боку держави та державних організацій;
д)надходження отримані в результаті проведення святкових заходів;
е)інші надходження.

Стаття 46.Припинення діяльності.
Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її ліквідації чи в разі заборони її діяльності за рішенням суду;
а)ліквідація здійснюється за рішенням з’їзду що відповідає пт.2, ст.25 даного статуту або за рішенням суду;
б)з`їзд Спілки, за рішенням якого ліквідується Спілки, створює ліквідаційну комісію, яка згідно із португальським законодавством вирішує всі майнові питання Спілки;
г)у разі ліквідації Спілки її майно не може перерозподілятись між її членами а використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

Стаття 47. Незгадані випадки.
Незгадані випадки розглядаються на зїздах відповідно до португальського законодавства.

O seu apoio é importante, independentemente do valor que está disponível a doarimage


88888


 ban23


Читати Українською!

Бібліотека у Португалії

R. Saco 1, 1150-311 Lisboa

85


 

Громадське незалежне
телебачення 
«Тризуб TV»

tryzub tv


 Книга пам'яті


УГКЦ у Португалії

Розпорядок БогослужіньУроки португальської мови


Відеоархів Спілки:

Статистика
Перегляди статей
17552510
Лічильник

Українська рейтингова система