Становище з приводу імперіалістичних рецидивів у Республіці Польщі

Надрукувати
Категорія: Новини в Україні
Створено: 04 лютого 2018 Дата публікації Перегляди: 1550

001

Зміни до закону про Інститут національної пам’яті, спрямовані на звинувачення українського національно-визвольного руху, вказують на небезпечні тенденції у політичному житті Республіки Польщі. Політичні сили, що складають більшість, хочуть повернути польське суспільство до найгірших часів конфронтації з українцями. Вони зараз спираються не на європейські традиції діалогу і порозуміння, а намагаються продовжувати сумні традиції окупації, політичних репресій, включно з концтабором Береза Картузька, полонізацією, запереченням права української нації на самовизначення та незалежне державне життя.

На жаль, ставши членом Європейського Союзу і НАТО, Республіка Польща досі не перехворіла на давню хворобу, що має назву імперіалізм. Польський Сейм прийняв ці безвідповідальні рішення на радість путінському режимові в той час, коли українці, спираючись на бандерівську ідеологію боротьби за свободу народів і людини спільним фронтом проти всіх імперіалістів та окупантів, уже вкотре за останні століття стримують російського агресора на своїх східних кордонах, обороняючи в тому числі й кордони Польщі, Європи та всього цивілізованого світу.

Не лише на фронті російсько-української війни, не лише в самій Україні, але в будь-якому куточку світу, де живуть українці, у відповідь на звернення «Слава Україні!» можна почути горде і потужне «Героям Слава!» Це бандерівське гасло також вживали поляки, які були учасниками Помаранчевої революції та Революції Гідності тому, що воно співзвучне з прагненнями будь-якого народу бути вільним. Мудрі політики розуміють: кожен народ шанує своїх героїв. Такі загальні істини добре відомі зарубіжним польським організаціям, що тісно співпрацюють з українцями в діаспорі, однак не тим політичним силам, які керують Республікою Польщею.

Провід революційної ОУН вірить, що ніяким безвідповідальним політикам не вдасться посварити польське та українське суспільства, адже для нашого порозуміння на тлі багатьох історичних ран і трагедій було зроблено так багато. Наші народи не лише воювали один з одним протягом століть. Їх також пов’язують традиції плідної взаємодії та співпраці. Провід ОУН (б) стоїть на засадах спільного європейського майбутнього українського та польського народів і висловлює сподівання, що згадані зміни до закону про Інститут національної пам’яті Республіки Польщі не стануть частиною польського законодавства.

Київ 4-го лютого 2018 Стефан Романів, Голова Проводу ОУН (б)

Statement of OUN (b)

On the imperialist revanche in the Republic of Poland

Changes to the law on the Institute of National Remembrance, targeting the Ukrainian national liberation movement, point to dangerous trends in the political life of the Republic of Poland. Much of the political elite leadership want to return Polish society to the worst times of confrontation with the Ukrainians.

Today, the Polish leadership is not guided by European traditions of dialogue and seeking understanding and reconciliation. Instead, there is a return to tragic traditions of occupation, political repressions, (including the Bereza Kartuzka concentration camp), polonization, and negation of the right of the Ukrainian nation to self-determination and independent statehood.

Despite becoming a member of the European Union and NATO, the Republic of Poland has not yet recovered from an age-old affliction called imperialism. The irresponsible changes to the INR adopted by the Polish Sejm give succor only to the Putin regime. For, Bandera’s national liberation ideology of struggle against all imperialists and invaders, has been the battle cry for Ukrainians that have repeatedly stopped the Russian aggressor on their eastern borders. They are defending not only Ukraine’s territory but also the borders of Poland, Europe and the civilized world.

From the battle front of the Russian war against Ukraine, throughout all of Ukraine itself, and beyond to every corner of the world where Ukrainians live, one hears the proud and powerful refrain “Glory to the Heroes!” in response to the patriotic call "Glory to Ukraine!" Bandera’s universal call to rise that encompasses humanity’s aspiration to be free, also was on the lips of Poles who were there on the Maidan during the Orange Revolution and the Revolution of Dignity.

Astute national leaders understand: every nation honors its heroes. Such general truths are well known to diaspora Polish diaspora organizations that work closely with Ukrainians in their foreign homelands. And yet today’s political leaders in Poland are at best oblivious or at worst are speculating on xenophobia and confrontation.

The leadership of the revolutionary OUN firmly believes that irresponsible politicians will not be able to set Polish and Ukrainian peoples against each other, especially after so much has been done to promote understanding and reconciliation in overcoming the many historical wounds and tragedies. Our nations have not only fought against each other in past centuries. They also are bound by traditions of fruitful interaction and cooperation.

The OUN (b) remains unwavering in its commitment to a common European future for the Ukrainian and Polish nations and expresses the hope and expectation that the changes to the statutes governing the Institute of National Memory of the Republic of Poland will not become part of Polish law.